iMac with Retina 4K display 21

iMac with Retina 4K display 21

3.1GHz Late 2015

  • 刊登日期:2016-11-27
  • 點閱次數:263
  • 交易方式:高雄(面交)
  • 保固狀況:保固中
  • 附加配件:鍵盤、包裝盒
  • 賣家資訊:Stitchsb

售價:49000 元


備註

買來都沒什麼在用覺得浪費便出售給需要的人8G /1TB/inrelHD/WLMKB誠可議

 

 

 

尋找其它的 iMac with Retina 4K display 21 查看目前最新行情
賣家沒有提供照片