Apple543 iPod video

iPod video

發表日期:2005-10-11

已經發表 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

iPod video

  30G:
 • 數據不足
  60G:
 • 數據不足
  80G:
 • 數據不足
銷售品項 所在地 價格 日期
iPod video 30G 白色 (全新未拆) 36 台北 16000 2017-04-24
iPod video 30G 白色 (已過保) 175 台北 4500 2016-12-15
iPod video 30G 黑色 (已過保) 126 台北 4500 2016-12-15
iPod video 80G 白色 (已過保) 124 台北 6500 2016-12-15

iPod video

  30G:
 • 數據不足
  60G:
 • 數據不足
  80G:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期