Apple543 iMac 21

iMac 21

最後更新:2011-05-03

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2009

  3.06GHz:
 • 13,000
  3.33GHz:
 • 數據不足

Mid 2010

  3.06GHz:
 • 16,750
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.6GHz:
 • 數據不足

Mid 2011

  2.5GHz:
 • 23,750
  2.7GHz:
 • 數據不足
  2.8GHz:
 • 數據不足

Late 2011

  3.1GHz:
 • 數據不足
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 21  2.5GHz Mid 2011 (已過保) 41 台中 17500 2017-09-15
iMac 21  3.06GHz Mid 2010 (已過保) 38 新北 15999 2017-06-26
iMac 21  3.06GHz Mid 2010 (已過保) 56 台北 17500 2017-05-08
iMac 21  3.06GHz Late 2009 (已過保) 58 台北 13000 2017-05-06
iMac 21  2.5GHz Mid 2011 (已過保) 102 屏東 30000 2017-03-14

Late 2009

  3.06GHz:
 • 數據不足
  3.33GHz:
 • 數據不足

Mid 2010

  3.06GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.6GHz:
 • 數據不足

Mid 2011

  2.5GHz:
 • 數據不足
  2.7GHz:
 • 數據不足
  2.8GHz:
 • 數據不足

Late 2011

  3.1GHz:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期