Apple543 iMac 27

iMac 27

最後更新:2013-10-22

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2012

  2.9GHz:
 • 38,450
  3.2GHz:
 • 40,143
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 50,200
  3.4GHz:
 • 40,000
  3.5GHz:
 • 48,000
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 9 台北 35000 2017-10-16
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 29 台北 35800 2017-10-05
iMac 27  3.4GHz Late 2013 (已過保) 107 台南 40000 2017-07-02
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 141 台北 35000 2017-06-10
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 69 台北 39000 2017-06-08
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 52 台北 42000 2017-06-07
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 67 台北 45000 2017-06-06
iMac 27  3.5GHz Late 2013 (已過保) 98 台北 48000 2017-06-05
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (全新未拆) 102 台北 57000 2017-05-23
iMac 27  2.9GHz Late 2013 (已過保) 235 台北 25000 2017-05-12
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 93 新竹 45000 2017-05-01
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 91 台北 40000 2017-03-16
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 187 台北 38000 2017-03-13
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 216 台北 40000 2017-02-03
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 266 台北 46000 2017-01-25
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 209 新北 40000 2016-12-17
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 146 新北 44999 2016-12-15
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 231 台北 45000 2016-12-10
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 336 新竹 58000 2016-11-10

Late 2012

  2.9GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 30,000
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 35,000
收購品項 交易方式 價格 日期
iMac 27  3.5GHz Late 2013 (全新良品) 台北 (交易方式不限、面交) 35000 2017-07-30
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 30000 2016-12-20